1. Identifikation af behov og projektdefinition:

 • Identificering af tekniske behov for en facadeløsning, dette kan være både ved energioptimering eller ved økonomisk optimering ved nybyg.
 • Projektets omfang, herunder designkrav samt hvad det endelige facadeudtryk skal være.

2. Design og planlægning:

 • Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører for at finde den optimale opbygning, der inkluderer brugen af LGS-profiler som det bærende element fra BYGCOM.
 • Designet skal tage højde for de tekniske egenskaber og muligheder, som LGS giver, for at opnå det fulde potentiale herunder besparelse økonomisk.

3. Materialevalg:

 • Den endelige klimaskærm vælges samt opbygningen herfor koordineres mellem Bygcom, Arkitekten samt ingeniøren tilknyttet projektet.

4. Kontraktforhandling:

 • Baseret på resultaterne af ovenstående fremsender BYGCOM et tilbud baseret på de leverancer der ønskes i forbindelse med LGS-leverancen, der vil jf tilbuddet fremgå en detaljeret ydelsesbeskrivelse.

5. Produktion og levering:

 • BYGCOM begynder produktionen af de nødvendige LGS-tegninger i overensstemmelse med tilbuddet og det aftalte design.
 • Når tegningsmaterialet er godkendt, igangsættes produktionen.
 • Når leverancen er klar, leverer BYGCOM dem iht den indgåede aftale.

6. Installation og byggeri:

 • Kunden, entreprenøren og andre involverede fagfolk installerer LGS-materialerne som en del af facadeprojektet.
 • BYGCOM kan tilbyde teknisk support og vejledning under installationsprocessen for at sikre korrekt brug af LGS.

7. Kvalitetskontrol og inspektion:

 • BYGCOM er certificeret iht EN9010-1 og overholder alle kravene iht denne.

9. Kundetilfredshed og opfølgning:

 • Efter projektet evalueres kundens tilfredshed med BYGCOM's LGS-leverancer og service.
 • Eventuelle reklamationer behandles i samarbejde mellem kunden og BYGCOM.

Dette er en generel oversigt over processen ved brug af BYGCOM som facadeløsning. Hvert projekt kan dog have unikke krav og udfordringer, der kræver tilpasning af denne proces. Et tæt samarbejde og kommunikation mellem alle parter er afgørende for projektets succes.