1. Bagmurselementer

  • Bruges i tilfælde af en enkeltlags facade, hvor en forsatsvæg eller bagmur installeres med en ny dampspærre.
  • Disse elementer leveres præfabrikerede med al nødvendigt tilbehør og er tilpasset det nye facadeudtryk.
  • Midlertidige termoplastplader i vinduer bruges under opførslen for at beskytte beboere og sikre en energiskærm.
  • Der er mulighed for isolationsopgraderinger med opskumning af isolering.
  • Bagmuren kan bidrage til bygningens stabilitet, men det kan begrænse åbninger for vinduer og altaner.
 2. Facade Sanering

  • En professionel nedbryder udfører miljørigtig screening og fjernelse af den gamle facade for at afsløre råhuset.
 3. Facadekassetten Monteringsproces

  • Nye facader, der er så færdige som muligt, afhængigt af valgt regnskærm, installeres og fastgøres til etagedækkene.
  • Isoleringen er integreret i facaderne og består af stenuld for bedre brandbeskyttelse og nemmere håndtering.
  • Facaderne fastgøres i top og bund, og samlingerne færdiggøres på byggepladsen. Der kan også være en præmonteret klimaskærm.
 4. Murkroner

  • Murkroner kan leveres i forbindelse med flade tagløsninger eller sadeltagløsninger.
  • I sadeltagelementer er der en tilpasning til taghældningen.
  • Dette kan gøre det muligt at forøge vægtykkelsen, hvis nødvendigt.

Princip for facadeelement

150mm Paroc Linio 10(kl.37) - C89 Profil med 95mm Batts(kl.34) Bygcom CS-Plade(Vindspærre) 10mm

facadeelement

Nederste facadeelement(1) fastgøres i sokkel, Facadebeslag monteres i dæk og nederste panel skrues fast. CS plade monteres på topprofil. Næste facadeelement(2) monteres på nederste element og fastgøres med 6,3mm pias skruer.